Zorgzame buurt Buurtbouwstenen Aalst

1. Wat is een Zorgzame Buurt? 

In een Zorgzame Buurt wonen mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt. Het is een buurt waar jong en oud elkaar kennen en helpen. In een zorgzame Buurt staat levenskwaliteit centraal, voorzieningen en diensten zijn er voor iedereen toegankelijk. Iedereen voelt er zich goed en wordt geholpen, ongeacht de ondersteuningsbehoeften.

2. Wat proberen we te bereiken met Buurtbouwstenen Aalst?

Mensen vinden de weg naar het bestaande hulpaanbod (formeel en informeel) nog te weinig en er is dan ook een kloof tussen het aanbod en de noden. Het formele hulpaanbod is nog te vaak aanbodgericht en versnipperd, in plaats van outreachend, doelgericht en geïntegreerd (op elkaar afgestemd).

Met Buurtbouwstenen Aalst  willen we ervoor zorgen dat elke hulpvraag op het juiste moment het juiste antwoord krijgt. Onze burenverbinder probeert een antwoord te vinden op de hulpvragen door een beroep te doen op onze vrijwilligers en lokale organisaties. Daarbij is het essentieel dat de hulpvraag van begin tot eind wordt opgevolgd, met inbegrip van de doorverwijzing naar professionele hulpverleners indien nodig.  

3. Wie neemt er deel aan het project

De hulp van Debbie en alle vrijwilligers en organisaties is mogelijk dankzij het project Buurtbouwstenen Aalst, een project Zorgzame Buurt. Meer info: www.zorgzamebuurt.be

Het project Buurtbouwstenen Aalst zelf wordt mogelijk gemaakt door i-Mens, Steunpunt Mantelzorg, Hoplr, de stad Aalst en Zorgzame Buurten.