Zorgzame Buurten Aalst in een nieuwe fase

26-02-2024

Fantastisch nieuws! Zorgzame Buurten Aalst werkt aan verduurzaming! Opgelet: de fase van de Burenverbinder stopt vanaf 01/03/24

Normaal zou het project op 01/03/2024 aflopen. Dat zou bijzonder jammer geweest zijn na al dat moois dat we samen al gerealiseerd hebben: Dag van de Buur, Dag van de Mantelzorg, een Buurtapéro, tal van Infossessies… en niet in het minst onze BuurtWintermarkt!

2 jaar is natuurlijk bijzonder kort om banden aan te halen met alle buren, organisaties, buurtcomité's, hulpverleners etc. Toch zijn we bijzonder fier op het traject dat we afgelegd hebben. Er blijkt ook meer dan ook nood aan een dergelijk initiatief van burenhulp: we hebben niet minder dan 144 hulpvragen (!) ontvangen. Hulpvragen die dankzij Zorgzame Buurten Aalst opgelost zijn en een match gemaakt hebben met een andere buur of lokale organisatie. Zo zijn we gaandeweg sociale weefsels gaan versterken.

In deze laatste fase van het project moeten we vooral gaan verduurzamen, zodat wanneer het project finaal zal stoppen, het ook niet zomaar van het toneel verdwijnt.

In het slot van ons toneelstuk stopt dan ook mijn stuk van het verhaal, het verhaal van júllie Burenverbinder.

Mijn collega Niels Brewaeys (werkte tot voor kort vooral àchter de schermen nauw met mij samen), treedt dan op het podium in de spotlight voor de finale.

Zo zal mijn collega vanaf 01/03 vooral met onze ervaringen en verworvenheden (uitvoerig cijfermateriaal, analyses,…) naar beleidsinstanties en organisaties trekken.

We willen dan namelijk inzetten op het delen van onze ervaringen en inzichten, zodat het belang van een buurt in een welzijnsverhaal verder kan leven.

I-mens, een grote trekker van het project, blijft naast de slotfase van Zorgzame buurten Aalst, ook inzetten op de buurt vanuit de assistentiewoningen van Seniorcity Aalst.

Als woonassistent blijf ik dan ook aanwezig in de buurt, maar dus niet meer als Burenverbinder.

We zijn dan ook bijzonder dankbaar voor de extra tijd en vertrouwen dat ons geschonken wordt.

Wordt vervolgd!